Zєυs

XP
4 808 737
Entrou pro KoGaMa em 24 de jan. de 2019
Sobre


Nível 2 → 5 ouros √
Nível 3 → 10 ouros √
Nível 4 → 15 ouros √
Nível 5 → 20 ouros √
Nível 6 → 30 ouros √
Nível 7 → 35 ouros √
Nível 8 → 40 ouros √
Nível 9 → 45 ouros √
Nível 10 → 50 ouros √
Nível 11 → 100 ouros √
Nível 12 → 108 ouros √
Nível 13 → 120 ouros √
Nível 14 → 132 ouros √
Nível 15 → 150 ouros √
Nível 16 → 150 ouros √
Nível 17 → 175 ouros √
Nível 18 → 200 ouros √
Nível 19 → 200 ouros √
Nível 20 → 200 ouros √
Nível 21 → 300 ouros √
Nível 22 → 300 ouros √
Nível 23 → 350 ouros √
Nível 24 → 350 ouros √
Nível 25 → 400 ouros √
Nível 26 → 450 ouros √
Nível 27 → 500 ouros √
Nível 28 → 500 ouros √
Nível 29 → 500 ouros √
Nível 30 → 500 ouros √
Nível 31 → 500 ouros √
Nível 32 → 500 ouros √
Nível 33 → 500 ouros √
Nível 34 → 500 ouros √
Nível 35 → 500 ouros √
Nível 36 → 500 ouros √
Nível 37 → 500 ouros √
Nível 38 → 500 ouros √
Level 39 → 500 ouros √
Nível 40 → 500 ouros √
Nível 41 → 500 ouros X
Nível 42 → 500 ouros X
Nível 43 → 500 ouros X
Nível 44 → 500 ouros X
Nível 45 → 500 ouros X
.