0
26 965
532
6 de set de 2017

หãσ тεм мค¡ร мεтคร dε ł¡кεร :( 55 ƒครεร тá Ъσм, หé? รε qu¡รεя мค¡ร, εรcяεvค หσร cσмεหтáя¡σร "#quεяσмค¡รƒครεร"
~σ мคpค тεм 55 ƒครεร
dε¡xε รεu ł¡кε pяค мε dε¡xคя ƒεł¡z ; u ;
σЪя¡gคdσ :D